Fukt på vinden? Kolla under vintern

2024-06-16

Under vinterhalvåret är det enklast att upptäcka fuktskador på vinden. Då sker en uppfuktning av klimatet på vinden och möglet får fäste. Under våren och sommaren torkar spåren ut och är svårare att upptäcka.

När det är kallt på vintern kan det gå att se vattenånga som tar sig upp i taket. Men du kan även se missfärgningar, frost och is på takets insida som bildats på grund av fuktig luft inifrån. Kanske har du till och med synlig mögelpåväxt eller känner en tydlig mögellukt? Har du fuktproblem bör det åtgärdas så fort som möjligt. Stora problem kan i värsta fall leda till rötskador vilket är dyrt att åtgärda.

Det är viktigt att ta reda på källan till problemet. Det är alltid säkrast att kontakta en fuktexpert som har den kompetens som behövs för att göra en korrekt helhetsbedömning av situationen. De ger också förslag på lämpliga åtgärder för att bli av med problemet.

Tips – Så förebygger du fuktproblem på vinden

  • Vindsluckan ska vara tät och isolerad. Ett tecken på att den inte är det är missfärgningar.
  • Se till att vindsfönster är täta och stängda
  • Känn på golven. De ska inte vara fuktiga.
  • Säkerställ att rör som går genom vinden och taket är täta och isolerade.
  • Rör ska inte sluta på vinden. Då släpper de ut fukt som sannolikt gör skada.
  • Kontrollera taket. Det ska inte finnas sprickor och dålig isolering. Ser du missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.
  • Takbeklädnaden ska vara hel och det ska vara tätt runt skorstenen
  • Kontrollera under sommaren att yttertaket är i gott skick.

Foto: Bigstock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.