Bra luft är A och O

2024-06-15

Fukt och mögel är ett ökat problem i våra hus. Det gäller därför att med varje ny energibesparande åtgärd se till att inomhusklimatet inte försämras. Blir huset alltför tätt hus kan både själva huset och de boendes hälsa vara i fara.

Den el och värme som används i våra hem har producerats någonstans med någon form av miljöpåverkan som följd. Ibland pratar politikerna om att ”Det svenska energisystemet är koldioxidneutralt och miljövänligt”. Så varför är det ändå viktigt att spara energi? Jo, dels för att all energi har en miljöpåverkan. Men även för att det inte finns ett ”Svenskt energisystem” i praktiken. El köps och säljs till både resten av Norden och kontinenten. Så om vi producerar bra el här i Sverige kan den exporteras och ersätta sämre el någon annanstans, om vi inte använder den.

Vårt elbehov kan också komma att öka. Till exempel kanske fler bilar går på el i framtiden. Då är det bättre att spara än att behöva bygga ny elproduktion.

Martin Bjerking, ordförande i SBR:s expertgrupp gällande överlåtelsebesiktningar.

– Man måste vara medveten om att med varje energibesparande åtgärd, till exempel tilläggsisolering, fönsterbyte eller ny värmeanläggning, förändras luftcirkulationen i huset och att det kan orsaka fuktskador, säger Martin Bjerking, ordförande i SBR:s expertgrupp gällande överlåtelsebesiktningar. *
Han berättar att han i sitt arbete på Bo Bjerking fastighetskonsult dagligen möter den här problematiken. Allvarliga problem, som måste åtgärdas, ser han åtminstone varje vecka.

– I de flesta hus vi besiktar, som är byggda under 80-talet och bakåt i tiden, ser vi mögel i mer eller mindre omfattning. Vissa konstruktioner, som vindsbjälklag och krypgrunder, är nästan alltid utsatta. Det här behöver varje husägare ha koll på så att det inte växer och blir ett stort och kostsamt problem, säger Martin Bjerking.

Och energibesparande åtgärder kan som sagt i förlängningen skapa fuktskador. Det innebär med andra ord att inga nyinstallationer bör göras utan att man samtidigt ser till att inomhusklimatet garanteras.

Det handlar om att med ventilation skapa cirkulation på inomhusluften. Fuktig luft ska ledas ut ur huset samtidigt som ny frisk luft strömmar in.
– Det gäller att med ventilation se till att inte den värme man vinner med till exempel nya fönster inte påverkar luftflöden, så att fuktig luft stiger upp på vinden och där på sikt skapar fukt- och mögelproblem, säger Martin Bjerking.

Det som gäller ifråga om tilluft, förklarar han, är antingen spaltventiler i själva fönstret, eller fristående väggventiler.
– Det bästa är att välja väggventiler som reglerar sig själv genom att den stängs när det blir för kallt.

En vanlig energibesparingsåtgärd på äldre hus är tilläggsisolering av vindsbjälklaget, vilket får till följd att temperaturen i vindsutrymmet sänks. Med en mekanisk kanalfläkt som suger ut luften, gemensam för hela huset, kan fuktproblem oftast undvikas. Den bör installeras på vinden eller på ventilationskorsten.

– Det här är självklar kompetens hos de flesta företag som utför vindsisolering. De kan också bedöma att det blir rätt tjocklek på isoleringen. För gör-det-självaren är det viktigt att läsa på ordentligt för att säkerställa att vinden har fortsatt bra ventilation, konstaterar Martin Bjerking.

Att byta värmeanläggning, från fastbränslepanna till exempelvis en bergvärmepump, kan också påverka inomhusklimatet. Skorstenen, som tidigare släppt ut värme och ökat frånluftsventilationen, används då inte längre. Det gör att luften i huset står still. Även här löses problemet enkelt med en kanalfläkt.
– Det är oerhört viktigt att se till att ha bra luftcirkulation i huset. Det är lättast att upptäcka om den är bristfällig genom att regelbundet kontrollera hur det ser ut på vinden. Synlig mögelpåväxt, svarta eller vita fläckar på innertaket, takbjälkarna eller på väggarna är en varningssignal. Har du redan påtagliga mögel- eller fuktskador måste du ta reda på varför och sedan snabbt åtgärda, betonar Martin Bjerking.
En till synes frisk vind kan på bara några månader få stora mögelskador. Samtidigt riskerar de som bor i huset att drabbas av mögelallergi.

* SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Foto: Privat
Illustration: Suzanna Vilkovska

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.