Expertens råd – Så väljer du rätt takläggare

2024-06-16

Att byta tak i tid och att det läggs fackmannamässigt rätt är viktigt för din villa. Men hur gör man då för att välja rätt takläggare?

Traditionellt sett har det varit svårt för villaägare och fastighetsägare att skilja på bra och dåliga entreprenörer, vilket i sin tur har givit branschen ett dåligt rykte. För tio år sedan införde dock branschorganisationen TIB; Takentreprenörerna, en möjlighet för den som beställer tak att önska ett auktorisationsbevis eller ett kompetensbevis från de takentreprenörer som är medlemmar i organisationen. Detta för att skilja de seriösa från de oseriösa firmorna.

Classe Persson, byggnadsingenjör och rådgivare inom TIB

– Att se om takfirman är TIB-auktoriserad är en bra idé när du bokar takläggare. För att bli en auktoriserad takentreprenör kräver vi dessutom att företagsledare och personal är rätt utbildade; att någon i företagsledningen har genomgått vår företagsledarutbildning och att minst hälften av personalen har gått vår montörsutbildning och fått ett kompetensbevis, förklarar byggnadsingenjör Classe Persson.
Han arbetar för TIB som medlemsrådgivare och fungerar som bollplank för både takentreprenör och beställare.

Inte minst inom tätskikt för låglutande tak kan det skilja på kvaliteten i arbetet från takfirma till takfirma. Att lägga skarvarna så att de sitter ihop kan det ibland vara si och så med. Anslutningar till skorsten, rör och andra plåtar kan det lätt slarvas med, vilket straffar sig via läckage många år senare.

Att prata med andra villaägare som fått sitt tak omlagt kan vara en bra idé, liksom vilka företag de anlitat innan du själv bestämmer dig.

En firma med lokalt säte är oftast att föredra för din säkerhet. Lång erfarenhet av takläggning bidrar givetvis också till att man kan lita på takläggarens yrkesskicklighet, som också bör ha en bra ansvarsförsäkring mot tredje man som täcker det belopp det handlar om, ifall brister i takläggningen ger allvarliga skador på huset senare. Så ska företaget ha en försäkring hos ett försäkringsbolag som gäller reklamationer ifall takläggaren senare går i konkurs eller avvecklar sin firma.

Ibland råkar man ut för erbjudanden av takföretag som bara är i området en speciell period. De kan säkert göra takjobbet billigare då de jobbar intensivt med flera villor i närheten samtidigt, tänk då på att de ska kunna kontaktas, om det senare uppstår problem med taket.
– Man ska se upp med tillfälliga ”dörrknackare” som påpekar att de ser att ditt tak eller dina hängrännor behöver bytas! Och vill företaget ha viss betalning i förskott, så se upp! Se till att du tar in anbud från flera takfirmor innan du bestämmer dig, föreslår Classe Persson.

Efter att en renovering av taket är färdigställd bör arbetet genomgå en slutbesiktning. Många takentreprenörer erbjuder själva en gratis ”efterbesiktning”. Denna bör dock inte ersätta en slutbesiktning av en sakkunnig entreprenadbesiktningsman. Vid en slutbesiktning kontrollerar besiktningsmannen objektivt att entreprenören har färdigställt arbetet rätt och att kvalitén på utförandet uppnår de krav som avtalats.

FOTO: Thomas Edgren

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.