Ladda bilen hemma

2024-07-16

Är du en av många som köpt en elbil och vill kunna ladda den hemma? Det här ska du tänka på!

Laddning av laddbara bilar är en ny typ av användning som äldre elanläggningar sällan utformats för. Utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan också en ökad belastning över lång tid.
Att ladda i vanliga vägg- och motorvärmaruttag avråder Elsäkerhetsverket ifrån av flera skäl. Utöver den uppenbara brandrisken är inte vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Risken med förlängningssladd är att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas.
Det säkraste alternativet är att installera en laddbox. En laddbox har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mod 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.
Du behöver dock säkerställa att din elanläggning klarar en laddstation eller en laddbox, här kan en elbesiktning vara till hjälp. Själva installationen måste utföras av en behörig elinstallatör.

Tänk på!

Ansvaret för att elanläggningen hålls säker ligger på dig som innehavare.

Hitta behörig elinstallatör på elsakerhetsverket.se

Skatteavdrag för grön teknik

Sedan den 1 januari får du göra skatteavdrag för 50 procent av kostnaden för installation av laddningspunkter till elfordon. Precis som med rut och rot görs avdraget direkt på fakturan.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.